​Telefon: 31 90 79 14          E-mail: klimamontage@gmail.com 

​Tilskud til energiforbedringer

Tilskud til energiforbedringer kan udebetales​ såfremt den købte varmepumpe er med på energistyrelsens varmepumpeliste. Det er de fleste af vores varmepumper naturligvis.

​Luft/luft varmepumpe:

Tilskud gives såfremt huset er registreret med elvarme, Gas eller oliefyr, og ikke tidligere har fået tildelt tilskud for installation af varmepumpe.

Tilskuddet fratrækkes på fakturaen efter endt arbejde, og udbetales således:

Sommerhus med elvarme:                                        kr     659,- incl. moms

Sommerhus med elvarme og brændeovn:         kr     496,- incl. moms

Helårsbolig med elvarme:                                         kr  1.626,- incl. moms

Helårsbolig med fastbrændsel (gas, olie etc.): kr ​ 3.821,- incl. moms

Luft/vand varmepumpe:

Tilskud gives i forbindelse med udskiftning af oliefyr, gasfyr eller elvarme til luft/vand varmepumpe.

​Tilskud gives iht. aftale af 20-11-2009 mellem klima og energiministeren og Net&Distributionsselskaberne.

Der kan kun udbetales ét tilskud pr. husstand

Tilskuddet fratrækkes på fakturaen efter endt arbejde, og udbetales således:

Helårsbolig med fastbrændselsfyr (gas, olie, etc.): kr 8.727,- incl. moms